Teks Anekdot (Pengertian, Ciri, Tujuan, Struktur, Contoh)
tokomodemku Posted on 1:26 pm

Teks Anekdot (Pengertian, Ciri, Tujuan, Struktur, Contoh)

Teks Anekdot (Pengertian, Ciri, Tujuan, Struktur, Contoh)

Teks Anekdot (Pengertian, Ciri, Tujuan, Struktur, Contoh)
Teks Anekdot (Pengertian, Ciri, Tujuan, Struktur, Contoh)

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat tiba di blog . Senang sekali rasanya kali ini sanggup kami bagikan artikel perihal Teks Anekdot, mencakup Pengertian Teks Anekdot, Ciri-ciri, Struktur Teks Anekdote, Kaidah, Tujuan Teks Anekdot, dan pola Teks Anekdot (beserta strukturnya)

TEKS ANEKDOT

Senang sekali rasanya kali ini sanggup kami bagikan artikel perihal Teks Anekdot (Pengertian, Ciri, Tujuan, Struktur, Contoh)

Pengertian Teks Anekdot

Teks anekdot adalah suatu dongeng singkat yang mempunyai unsur lucu, akan tetapi mempunyai kandungan dengan maksud untuk melaksanakan kritikan. Biasanya kritikan dalam teks anekdot semisal pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan dan sosial.

Ciri-Ciri Teks Anekdot

Ciri-ciri teks anekdot mesti akrab dengan perumpamaan menyerupai sebuah dongeng
Ciri-ciri teks anekdot menampikan suatu huruf binatang dan figur seorang insan pada umumnya dan seringkali berkaitan dengan kenyataan, walaupun perumpamaan dan anekdot tentunya mesti berbeda dalam kekhususan dari sejarah mereka.
Ciri-ciri teks anekdot mempunyai sifat dagelan atau humor
Ciri-ciri teks anekdot mempunyai sifat sanggup menggelitikCiri-ciri teks anekdot bersifat menyindir.
Ciri-ciri teks anekdot berkaitan dengan orang penting
Ciri-ciri teks anekdot bertujuan pada hal tertentu semisal untuk mengkritik.

Struktur Teks Anekdot

Adapun struktur teks anekdot yang mesti diketahui yaitu sebagai berikut:
1. Memiliki Abstraksi, Abstraksi ialah suatu bab awal dari paragraf yang mempunyai fungsi untuk sanggup memperlihatkan suatu citra yang sangat terang mengenai isi teks anekdot tersebut.
2. Memiliki orientasi. Orientasi ialah suatu kondisi dimana insiden berawal.
3. Memiliki event. Event ialah untuk menceritakan suatu rangkaian insiden atau kejadian
4. Memiliki krisis. Permasalahan yang utama terdapat dalam teks anekdot atau memunculkan masalah.
5. Memiliki reaksi. Memunculkan reaksi untuk sanggup menuntaskan duduk masalah yang timbul dalam krisis.
6. Re-Orientasi. Terdapat pada bab selesai dari teks anekdot.

Kaidah Teks Anekdot

Teks anekdot memakai waktu lampau, adapun misalnya yaitu aku tidak sanggup tidur hingga semalaman
Teks anekdot memakai pernyataan rotoris, adapun misalnya yaitu apakah beliau tahu?
Teks anekdot memakai kata penghubung atau konjungsi, adapun misalnya yaitu: lalu, sehabis itu, kemudian dan lain-lain
Teks anekdot memakai kata kerja, adapun contohnya: pergi, duduk, dan berdiri.
Teks anekdot memakai kalimat perintah, adapun misalnya yaitu buanglah, ambillah dan lain-lainTeks anekdot memakai kalimat seru.

Tujuan teks anekdot

Untuk sanggup membangkitkan tawa
Untuk sanggup menciptakan orang terhibur
Untuk sanggup menggambarkan suatu huruf atau perilaku dengan ringan dan singkat sehingga ia sanggup terhentak dalam sebuah kilasan permohonon yang mengarah pribadi pada intinya.

Sumber: https://www.pendidik.co.id/pengertian-kartu-kredit-jenis-ciri-keuntungan-kerugiannya-lengkap/