Rantai Makanan Di Sungai
tokomodemku Posted on 1:05 pm

Rantai Makanan Di Sungai

Rantai Makanan Di Sungai

Rantai Makanan Di Sungai

1. Energi matahari – alga – ikan sepat – burung bangau – buaya – pengurai

Contoh rantai masakan pertama di sungai, kita mulai dari alga yang memberi makan dirinya dengan fotosintesis. Alga dimakan ikan, sedangkan ikan dimakan oleh bangau. Heron ketika berkerumun adakala dimakan oleh buaya predator yang menjadi binatang dengan tingkat trofik tertinggi dalam rantai. Buaya tidak diprediksikan oleh organisme lain, namun kalau mati maka akan dimakan atau didekomposisi oleh organisme detritivor.
2. Energi matahari – alga – ikan salmon – beruang – pengurai
Contoh rantai masakan berikut di sungai hanya terjadi di tempat dengan iklim sub tropis. Alga yang menjadi produsen dimakan oleh salmon. Salmon ialah ikan dengan nutrisi tinggi dan merupakan mangsa bagi beruang. Beruang menangkap salmon dengan tangannya sendiri dan memakannya. Dalam hal ini beruang bertindak sebagai karnivora dengan tingkat trofik tertinggi sebab tidak ada organisme lain yang bisa memprediksinya.
3. Energi matahari – fitoplankton – keong mas – ikan mas – insan – pengurai
Contoh lebih lanjut fitoplankton yang menghasilkan energi masakan dengan fotosintesis diprediksi oleh siput keemasan. Bekicot emas ketika mereproduksi telurnya menjadi masakan bagi ikan mas. Sementara ikan mas akan tertangkap insan sebagai makanannya. Dalam kasus ini, insan ialah organisme tingkat trofik tertinggi dalam pola rantai masakan di sungai.
4. Energi matahari – fitoplankton – yuyu – burung bangau – pengurai
Contoh terakhir dalam rantai masakan di sungai ialah yuyu atau kepiting tanah yang memakan fitoplankton. Yuyu lalu dimakan oleh bangau. Sementara crane dimakan oleh buaya. Buaya kembali bertindak sebagai pemangsa tertinggi dalam rantai ini.

Baca Juga :