Pengertian Pendidikan adalah
tokomodemku Posted on 7:57 pm

Pengertian Pendidikan adalah

Pengertian Pendidikan adalah

Pengertian Pendidikan adalah

Pendidikan dalam islam merupakan

sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif/kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai “pemelihara/khalifah” di dunia ini. Dengan demikian fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik atau generasi penerus dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat dan lingkungan, sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Tujuan akhir dalam pendidikan islam, sebagai proses pembentukan diri peserta didik agar sesuai dengan fitrah kebenarannya.

Pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan, sedangkan dalam bahasa Arab sering diterjemahkan dengan “tarbiyah”. Dengan demikian pendidikan berarti intekrasi dalam diri individu dengan maysrakat sekitarnya baik dilihat dari segi kecerdasannya atau kemampuannya.

Berikut ini hadis yang menjelaskan tentang pendidikan:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُيُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواعَامِلِينَ (رواه أبو داود

Menceritakan kepada kamiAl-Qa’nabi dari Malik dari Abi Zinad dari Al–A’raj dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda : “Setiap bayi itu dilahirkan atas fitroh maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasroni sebagaimana unta yang melahirkan dari unta yang sempurna, apakah kamu melihat dari yang cacat?”. Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah bagaimana pendapat tuan mengenai orang yang mati masih kecil?” Nabi menjawab: “Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang ia kerjakan”. (H.R. Abu Dawud)


Sumber: https://ntclibya.com/evolve-apk/